“Akademi.al”/ 5 mijë video mësimore falas të përshtatura me titra, përfshirë edhe gjuhën e shenjave

15

Përmes platformës “akademi.al” nxënësit kanë mundësi të ripërsërisin mësimin në kushte shtëpie por edhe të përvetësojnë dijet në rast mungese të zhvillimit të orës mësimore në klasë.

Në këtë platformë përfshihen 5000 video mësimore të përshtatura me titra, përfshirë edhe gjuhën e shenjave për nxënësit me aftësi të kufizuara.

Akademi.al – u jep mundësi të gjithë nxënësve që të ripërsërisin mësimin në kushte shtëpie, por edhe të përvetësojnë dijet në rast mungese të zhvillimit të orës mësimore në klasë.