Ja cilat profesione pritet të jenë më të kërkuara gjatë vitit 2019

188

Viti 2019 sapo ka hyrë dhe secili ka ambiciet e veta. Një punë më e mirë, një kërkesë për rritje page, apo një ngritje në detyrë janë në planet dhe pritshmëritë e shumëkujt. Por, sa i përgjigjet ambienti i punës kërkesave tona. Cilat janë profesionet që pritet të kërkohen më shumë?

Gjatë vitit 2019, sipas vlerësimit të EPPC Albania & Kosovo, pritet që të rritet kërkesa dhe qarkullimi për drejtues të lart dhe të mesëm (CEO, CEO-1 dhe CEO-2), si edhe për punonjës të kualifikuar ose jo në fushat e mëposhtme:

 1. Shitje në terren sipas sektorëve;
 2. Shërbim ndaj klientit (Ballë për ballë ose nëpërmjet telefonit);
 3. Punëtorë shërbimi në hotele;
 4. Teknologjia e informacionit për Programues, Rrjetesh, Ruajtjes së të dhënave, etj.;
 5. Specialist elektrik, mekanik, hidraulik, marangoz, murator, mirëmbajtës;
 6. Specialiste finance;
 7. Inxhinier;
 8. Punëtorë ndërtimi;
 9. Punëtorë fasoneri;
 10. Specialist shëndeti dhe sigurie në punë;
 11. Asistente zyre/administrative.