Lançohet sistemi elektronik për aplikimin e lejeve të ndërtimit

316

big_eb-18

Që prej ditës së sotme asnjë aplikim shkresor nuk do të pranohet nga bashkitë dhe asnjë leje ndërtimi nuk do të shqyrtohet në formë shkresore.
Për çdo qytetar, biznes apo projektues që prej 1 Shtatorit bëhet i detyrueshëm aplikimi elektronik.
Në aktivitetin e përbashkët të zhvilluar sot në ambjentet e Innovation Hub Tirana nga Ministria e Zhvillimit Urban dhe Ministria e Inovacionit dhe Administratës Publike, u demostrua live aplikimi për leje ndërtimi nëpërmjet portalit e – Albania.

EB-25_(2)

Më poshtë, në video, pasqyrohet mënyra se si qytetarët mund të aplikojnë për një leje ndërtimi: