Pajisje dhe godinë moderne, transformohet ambulanca në Lusen të Kukësit

114

Një ambulancë krejtëisht moderne dhe me gjithë pajisjet e kërkuara për banorët e fshatit Lusen të Kukësit.

Investimet për përmirësimin e shërbimit shëndetësor parësor arrijnë edhe në zonat më të thella të vendit.

Investimi eshte kryer në kuadër të programit kombëtar të rehabilitimit të 300 qendrave shëndetësore, 80 prej të cilave përfundojnë rehabilitimin dhe pajisjen brenda këtij viti.

Gjithashtu  është siguruar edhe furnizimi me barnat e urgjencës për 92 qendra shëndetësore dhe pika ambulancash që rrezikojnë bllokimin gjatë dimrit, nga veriu në jug të vendit.