Rehabilitimi i linjës hekurudhore Fier-Vlorë drejt fundit, do të transportohet naftë

150

Rehabilitimi i linjës hekurudhore Fier-Vlorë, si dhe ndërtimi i stacionit të ngarkimit të naftës bruto destinuar për eksport janë drejt përfundimit.

Deri më tani janë investuar mbi 6 milion euro.

Pritet që brenda vitit kjo linjë do të fillojë punë duke shmangur transportin e naftës nga segmenti rrugor drejt atij hekurudhor.