Sezon turistik i sigurt, vijon dezinsektimi në zonat bregdetare

7

Në kuadër të sezonit turistik të sigurt, nga veriu në jug të vendit po vijon procesi i dezinsektimit në zonat bregdetare dhe ato urbane, sipas vatrave të nxehta të përcaktuara nga Institui i Shëndetit Publik.

Programi kombëtar i dezinsektimit nuk është ndalur që në javën e parë të muajit maj dhe po vijon në zonat bregdetare dhe urbane për eliminimin e vatrave aktive me prani të larvave të mushkonjave. Ky është një program kontrolli dhe parandalimi i cili po vazhdon të kryhet në zona të rëndësishme për turizmin dhe shëndetin publik.Për një sezon turistik të sigurt, aktualisht kanë përfunduar 3 trajtime në të gjitha zonat dhe ka filluar trajtimi i katërt. Trajtimi i katërt ka përfunduar në zonën e Kavajës, Divjakës, Sarandës dhe Vlorës dhe po vijon në zonën Tiranë-Durrës, Shkodër, Lezhë, Fier.

Programi i Kontrollit të Mushkonjave bazohet në kontrollin larvor me anë të agjenteve biologjik Bacillus thuringensis israelensis dhe barrierave fizike. Ky është një program kontrolli dhe parandalimi në zona të rëndesishme për turizmin dhe shendetin publik, me vektorë potenciale të pranishëm. Siperfaqet e trajtuara janë vatra pozitive për pranine e larvave të mushkonjave në zona urbane, në ligatina, parqe kombëtare dhe publike, kanale, moçale, puseta, bodrume, gropa septike etj. Në parqet kombëtare është rekomanduar përdorimi i agjenteve biologjik, si e vetmja alternative për kontrollin e mushkonjave dhe ruajtjen e biodiversitetit në këto habitate’.

Procesi i dezinsektimit nisi për herë të parë në vitin 2014, nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe Instituti i Shëndetit Publik, për të reduktuar praninë e mushkonjave gjatë sezonit turistik, një proces me rëndësi për uljen e mundësisë së transmetimit të sëmundjeve infektive dhe shqetësimeve nga pickimet dhe reaksionet alergjike që shkaktojnë ato në persona të ndjeshëm.