Vijon ringritja e sistemit kullues të tokave bujqësore në Fier

1

Një nga investimet e rëndësishme të qeverisë në mbështetje të bujqësisë është edhe garantimi i ujitjes së tokave bujqësore, që ka dyfishuar sipërfaqen e tokës së punueshme në Shqipëri, duke e çuar atë nga 120 mijë ha, në 240 mijë ha.

Rehabilitimi i sistemit të kullimit dhe vaditjes konsiderohet si investimi më i mirë që po i bëhet ripërtëritjes së bujqësisë dhe ekonomisë së vendit.

Në këtë drejtim, ndërhyrje rrënjësore për sistemimin e kanaleve kulluese e vaditëse si dhe te kolektorët kryesorë po bëhet në gjithë fushën e Myzeqesë.

Rindërtimi i sistemit kullues të tokave ka lehtësuar situatën e përmbytjeve, por edhe ka rritur produktivitetin e tokave bujqësore.

Ringritja e sistemit të kullimit të tokave bujqësore garanton që fermerët e fushës së Myzeqesë të mos kenë më probleme përmbytjesh të tokave bujqësore prej reshjeve që bien në stinën e dimrit.

Po ashtu, hapja e rrugëve të parcelave është një tjetër element që ecën paralel me sistemin e kullimit dhe vaditjes, në shërbim të fermerëve, prodhimit bujqësor dhe lehtësisë sipërmarrëse.

Me ndarjen e re territoriale rreth 50 % e gjithë territorit të bashkisë Fier është zonë rurale dhe pothuajse tërësisht është zonë bujqësore dhe me tokë shumë pjellore.

/ata.gov.al