Elbasan, një kompani e re do të operojë në fushën e hidrokarbureve

388
pus-905x395-905x395
Një rafineri e re për përpunimin e naftës bruto do të ndërtohet në Balldren të Elbasanit. Qeveria i ka dhënë lejen koncesionare kompanisë “RBH Beline”, e cila tashmë është regjistruar edhe në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit. Vendimi është botuar edhe në Fletoren Zyrtare. Afati i vlefshmërisë së licencës së koncesionit është 30 vjet me të drejtë përsëritjeje.
Kapaciteti i përpunimit të naftës bruto është 600 tonë/24 orë.