Kartolina nga Shqipëria e vitit 1940 (Fotot)

23

Historia gjithmonë e ka anën e saj të bukur e të pastër.

E kur kjo dokumentohet me fotografi e video, atëherë ne kthehemi e jetojmë në realitete të ndryshme.

Me anë të këtyre kartolinave të vitit 1940 mund të kthehemi në nostalgjinë e kohës së shkuar, e cila herë ishte e mirë e herë jo për shqiptarët e shpërndarë nëpër botë.