Kujdes! Këto pajisje harxhojnë energji edhe të fikura

184

Ju mendoni se duke mos i shfrytëzuar orenditë shtëpiake, nuk po harxhoni energji, por në fakt e keni gabim. Disa pajisje vazhdojnë të harxhojnë energji edhe pasi i keni fikur.

Më poshtë po ju rendisim disa prej tyre:

Një mbushës në prizë pa telefon

Një mbushës i mbetur në prizë vazhdon të përdorë energji edhe kur nuk ka asnjë pajisje të lidhur me të. Megjithatë fuqia është minimale, kështu që nuk e godet shumë portofolin tonë.

Telekomanda

Mund të harxhojnë deri në 22 dollarë, vlerë të energjisë në vit. Shumica prej nesh nuk shqetësonë akoma kalimin e telekomandes tonë në modalitetin e gatishmërisë, duke menduar se largimi nga televizori është i mjaftueshëm. Kjo rezulton në 5 herë më shumë se kostoja.

Televizori

Kjo konsumon rreth 25 dollarë energji në vit, nëse televizori është i fikur, por i pa hequr nga priza.

Kompjuterët dhe laptopët

Edhe fikur, kompjuterët dhe laptopët vazhdojnë të punojnë. Kjo është arsyeja pse kur i hiqni ato, mund të kurseni deri në 100 dollarë në vit.

Pajisjet me kohëmatës

Duke hequr nga priza një pajisje të tillë, ju kurseni deri në 114 dollarë në vit.

Kabllot në priza. A duhet ti heqim?

Disa mund të mendojnë se shumat e mësipërme janë të vogla, ndërsa të tjerët do të impresionoheshin. Sidoqoftë, duhet të dini që një rritje e papritur e energjisë mund t’ju lërë pa para dhe me një shtëpi të tërë me pajisje të djegura. Prandaj rekomandohet gjithnjë heqja nga priza, në përfundim të përdorimit