Nis rehabilitimi i banesave për 30 familje në Paskuqan

18

Në Paskuqan ka nisur rehabilitimi i banesave të 30 familjeve në nevojë, familjeve me ndihmë ekonomike si dhe atyre rome dhe egjiptiane.

Një financim me 80% nga ministria e Financave dhe 20% bashkia Kamëz, ku përfitojnë 30 familje në Paskuqan me fond 18 286 897 lekë