Rriten sërish pagat/ Ja profesionet më të paguara në Shqipëri sipas INSTAT

139

Vendi ynë ka njohur një tjetër rritje pagash gjatë tremujorit të katërt të 2018. Sipas të dhënave të INSTAT, paga mesatare mujore bruto është 52.312 lekë, duke u rritur me 3,4 % krahasuar me të njëjtin tremujor të vitit të kaluar.

Po cilat janë profesionet më të paguara në vendin tonë?

Sipas INSTAT, puna në bankë, apo në një shoqëri sigurimi është sot më e paguara në vend. Referuar të dhënave, paga mesatare në sektorin bankar dhe atë të sigurimeve është 111.6 mijë lekë, ose rreth një mijë dollar në muaj.

Gjatë tremujorit të katërt 2018, paga mesatare mujore bruto për një të punësuar me pagë në sektorin e aktiviteteve financiare dhe të sigurimit është 113,4 % më e lartë sesa mesatarja në nivel kombëtar, ndërsa në grupsektorin e Bujqësisë, Pyjeve dhe Peshkimit është 28,6 % më e ulët.

Por rritje gjatë tremujorit të katërt 2018 ka shënuar edhe paga mesatare bruto për grup-aktivitetin Arte, argëtim dhe çlodhje; Aktivitete të tjera shërbimi, duke shënuar rritjen më të madhe prej 10,3 % krahasuar me të njëjtin tremujor të vitit të kaluar, ndërsa ndërtimi është i vetmi grup-aktivitet që ka ulje prej 1,2 %.

Për një të punësuar në grup-profesionin e ligjvënësve, nëpunësve të lartë të administratës shtetërore dhe drejtorëve ekzekutivë, paga mesatare bruto është 94,8 % më e lartë sesa mesatarja në nivel kombëtar. Në vlerë absolute, paga minimale në këtë sektor është 101.8 mijë lekë.

Paga për grup-profesionin e Teknikëve dhe specialistëve në zbatim ka rritjen më të madhe prej 7,1 % gjatë tremujorit të katërt 2018, krahasuar me të njëjtin tremujor të vitit të kaluar (në vlerë absolute arriti në 59.3 mijë lekë), ndërsa për grupprofesionin e të punësuarve në Forcat e armatosura ka uljen më të madhe, prej 2,2 %.

Grup profesioni i tretë më i paguar në vend është informacioni dhe komunikacioni me rreth 78 mijë lekë në muaj, i ndjekur nga specialistët me arsim të lartë, që marrin mesatarisht rreth 70mijë lekë në muaj. Ashtu siç edhe dihet, më pag paguhen punonjësit në bujqësi, me 31 mijë lekë në muaj, të ndjekur nga punonjësit elementarë, po me rreth 31 mijë lekë në muaj.