Sa ndikon leximi i librave në zhvillimin e fëmijës?

11

Fëmijët “thithin” gjithçka gjatë zhvillimit dhe rritjes së tyre, kështu që është mirë të përfitoni nga kjo dhe t’u mësoni disa zakone të shkëlqyera, siç është dhe leximi. Pavarësisht nga mosha, leximi për fëmijën tuaj do të nxisë zhvillimin e trurit të tij, lidhjen që keni së bashku dhe shumë aftësi të tjera të rëndësishme që do t’i shërbejnë gjatë gjithë jetës së tyre. Kjo është arsyeja pse krijimi i një rituali të vogël të leximit të librave çdo natë do të bëjë mrekulli për fëmijët tuaj.

Shumë fëmijë duhet të mësohen dhe të kuptojnë se sa të veçantë janë librat, ndaj ne donim t’ju tregojmë se at o mund të bëjnë shumë më tepër sesa të mbushin kohën e lirë.

Mund t’i mësojë fëmijës tuaj durimin
Të jesh i duruar është një aftësi e vlefshme në jetë që mund t’u mungojë shumë njerëzve. Fatmirësisht, këto mund t’u mësohen fëmijëve tanë që në moshë shumë të vogël, pasi dëgjimi i tregimeve që u lexohen i bën foshnjat më të durueshëm . Zhvillimi i aftësisë së durimit e bën fëmijën tuaj më të mirë në dëgjimin aktiv dhe të dy shkojnë mirë së bashku. Në këtë mënyrë, në të ardhmen, fëmija juaj do të jetë një dëgjues i mirë që i bën njerëzit të ndihen të dëgjuar dhe të vlerësuar.

Pasuron fjalorin e fëmijës suaj
Leximi nuk është vetëm i mrekullueshëm për ne, por mund të jetë i mrekullueshëm edhe për foshnjat tona. Sipas një studimi të kryer në Spitalin “Rhode Island”, foshnjat që u lexuan ishin në gjendje të kuptonin më shumë fjalë sesa foshnjat që nuk kuptonin. Rezultatet treguan se fjalori pranues i fëmijëve u rrit me 40%, ndërsa ishte vetëm 16% për grupin që nuk iu lexua.

Ajo rrit imagjinatën e tyre
Leximi zgjeron imagjinatën tonë, kështu që natyrshëm do të ndezë imagjinatën e fëmijës suaj. Sa më shumë që u lexojmë fëmijëve tanë, aq më e lehtë bëhet për ta që t’i imagjinojnë ato fjalë dhe histori në mendjen e tyre. Ky trajnim i vazhdueshëm i trurit përmirëson aftësinë e një fëmije për të imagjinuar dhe për të qenë më kreativ dhe i hapur ndaj ideve të reja.