Shqipëria e para, ka numrin më të lartë të grave të diplomuara në shkencë

24

Shqipëria rezulton të jetë shteti me përqindjen më të lartë të grave në Europë të cilat studiojnë degë të ndryshme të shkencës si Teknologji, Inxhinieri dhe Matematikë.

Në vitin 2015 përqindja e grave të diplomuara kapte shifrën 53.1%.

Konkretisht, Shqipëria është shteti i vetëm në Europë ku numri i grave të diplomuara në shkencë është më i lartë se ai i burrave.