Shqipëria ndër vendet më të shëndetshme në rajon

61

Shqipëria renditet në vendin e 43-të në botë sa i përket shëndetit, me një rritje prej 7 shkallësh krahasuar me vitin e mëparshëm, sipas edicionit 2019 të Indeksit të Shëndetit të Bloomberg, i cili rendit 169 ekonomi sipas faktorëve që kontribuojnë në shëndetin e përgjithshëm.

Katër vende të tjera europiane ishin ndër 10 vendet më të mira në vitin 2019: Islanda (vendi i tretë), Zvicra (vendi i pestë), Suedia (vendi i gjashtë) dhe Norvegjia (vendi i nëntë).

Japonia ishte kombi më i shëndetshëm aziatik, duke u renditur tre vende nga sondazhi i vitit 2017 në vendin e katërt dhe duke zëvendësuar Singaporin, i cili ra në vendin e tetë. Australia dhe Izraeli renditen ndër 10 vendet e para në vendin e shtatë dhe të dhjetë.

Indeksi klasifikon kombet bazuar në variablat duke përfshirë: jetëgjatësinë duke studiuar përdorimin e duhanit dhe obezitetin. Gjithashtu, merr në konsideratë faktorët mjedisorë, duke përfshirë aksesin në ujë të pastër dhe kanalizimet.