Tiranë, 69 familje përfitojnë bonus strehimi

238

banesat-sociale-kualifikohen-220-dosje-per-miratim

Janë 69 familje në Tiranë të cilat do t’ju subvencionohet qiraja nga Bashkia e Tiranës. Në mbledhjen e ardhshmë të Këshillit Bashkiak, e cila do zhvillohet në 6 tetor, pritet të miratohen edhe lisat e familjeve që marrin bonus strehimi. Për shkak se nuk e përballojnë dot qiaranë, 69 familje do të marrin subvencion nga 6900 deri në 20 mijë lekë të rinj. Të gjitha këto familje kanë plotësuar kriteret për të marrë bonus strehimi. Kanë qënë 129 familje të cilat kanë aplikuar me bonus strehimi, por vetëm 69 prej tyre plotësonin kriteret.

Personat që kanë përparësi për bonusin e strehimit:
-Personat me statusin e jetimit.
-Personat me aftësi të kufizuar.
-Familjet e policëve të rënë në detyrë.
-Familjet e komunitetit rom.
-Emigrantët e rikthyer.
-Punëtori emigrant.
-Punonjësit e Policisë së Shtetit.