Tiranë, ndërhyrje në dy zona për rrjetin e ujësjellës-kanalizimeve

16

Punonjësit e bashkisë së Tiranës kanë rikonstruktuar rrjetin e kanalizimeve në rrugën “Abdyl Frashëri”.

Tashmë, ky rikonstruksion eliminon përfundimisht problematikat e shkarkimit të ujërave dukë mundësuar një shërbim më të mirë ndaj banorëve të zonës përreth. Paralelisht, specialistët e Ujësjellës Kanalizimeve i janë përgjigjur menjëherë shqetësimit të banorëve në rrugën “Rrapo Hekali” duke riparuar rrjetin e ujësjellës kanalizimeve. Bashkia ka vendosur në dispozicion të qytetarëve numrin e gjelbër 08004488, ku çdokush mund të shprehë shqetësimin në lidhje me problematikën e krijuar dhe specialistët do të merren me zgjidhjen e situatës.

Përveç investimeve në linjat kryesore të furnizimit me uji, UKT ka vijuar punën edhe për shtrirjen e investimeve në rrjetin e shpërndarjes së ujit në mënyrë kapilare.