Tiranë, ndërhyrje në rrjetin e kanalizimeve në rrugën “Athanas Tashko”

11

Në Tiranë po ndërhyhet për të rikonstruktuar rrjetin e kanalizimeve në rrugën “Athanas Tashko”.

Investimi i ri në rrjetin e ujësjellësit në këtë rrugë i jep zgjidhje problemeve të furnizimit me ujë për banorët e kësaj lagjeje që sillte rrjeti i amortizuar.

Po ashtu, përmes kësaj ndërhyrje do të rritet cilësia e furnizimit të objekteve të lodhura me rrjetin e ri.

Përveç investimeve në linjat kryesore të furnizimit me uji, UKT po vijon punën edhe për shtrirjen e investimeve në rrjetin e shpërndarjes së ujit në mënyrë kapilare.