Zbardhet lista e plotë me barnat e rimbursueshme nga Fondi i Sigurimit

140

Është botuar në Fletoren Zyrtare lista e barnave që do të rimbursohen nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor.

Vendimi i miratuar nga Këshilli i Ministrave ka hyrë në fuqi që prej datës 1 mars, ku sipas tij efektet financiare për zbatimin e tij do të përballohen nga buxheti i FSDKSH.

Kliko linkun:

http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2019/PDF-2019/27-2019.pdf