Për një karrierë të suksesshme…

227

Ministria e Arsimit dhe Sportit, zhvillon më datat 26, 27 dhe 28 Maj 2016 në ambientet e City Expo, City Park, “Ditët e Orientimit të Karrierës së Maturantit” për të gjithë Maturantët e Maturës Shtetërore 2016.

[fbvid]https://www.facebook.com/1408444276095536/videos/1711115442495083/[/fbvid]