2017: Përgjysmohet renta minerare për mineralet metalore që përpunohen në vend

384

miniera

Gjatë vitit që vjen, për mineralet metalore që përpunohen në vend, renta përgjysmohet nga 6 për qind që është aktualisht në 3 për qind. Sipas qeverisë, kjo masë synon të nxisë industrinë e përpunimit në vend dhe rrjedhimisht vlerën që ajo shton në ekonomi e punësimin.