PO.al

Adi, ideatori i krijimi të një nga bizneset më të suksesshëm në fushën e riciklimit

Pas studimeve universitare në Bejrut dhe një eksperience prej sipërmarrësi në Itali, Adi energjik dhe i palodhur, kthehet i motivuar për të ngritur një nga bizneset më të suksesshëm në fushën e riciklimit dhe ekstratimit të materialeve të çmuara.

Qëllimi i këtij biznesi është riciklimi i mbetjeve nga pajisjet elektrike dhe elektronike duke krijuar një mjedis më të pastër dhe afrimin drejt një bote pa mbetje urbane.

Adi po vijon të planifikojë zgjerimin e aktivitetit si dhe ka filluar të shtrihet edhe jashtë Shqipërisë.

Exit mobile version