BE jep 500 mijë euro për të rinjtë e Ballkanit

59

Bashkimi Europian ka dhënë 500.000 euro për një projekt të ri dyvjeçar të Bashkëpunimit Rinor Rajonal (RYCO), i cili do të rrisë mobilitetin e të rinjve, bashkëpunimin e të rinjve dhe aktivizimin e të rinjve në Ballkanin Perëndimor duke mbështetur kështu procesin e pajtimit në rajon.

Aktivitetet e projektit do të kontribuojnë në rritjen e nivelit të pjesëmarrjes së të rinjve, por gjithashtu duke rritur ndërgjegjësimin e të rinjve rreth mundësive për bashkëpunim rinor në të gjithë rajonin dhe për forcimin e kapaciteteve të OShC-ve në Ballkanin Perëndimor për zbatimin e projekteve rajonale të të rinjve.

Projekti do të mbështesë më tej RYCO në zbatimin e Planit të tij Strategjik 2019-2021 duke grupuar përpjekjet e saj për të promovuar dhe arritur mundësi për të rinjtë që të angazhohen në aktivitete rajonale që ndërtojnë mirëkuptim dhe pajtim të ndërsjellë në çështjet qytetare, sociale, arsimore, kulturore dhe sportive.