Finlandezët të parët në botë me bateri rëre

2

Në Finlandë, për herë të parë në botë, u krijua një bateri rëre, e cila mund të kontribuojë në zgjidhjen e një prej sfidave më të mëdha në energjinë e ripërtërishme. Kjo sfidë është se si të sigurohet një furnizim konstant me energji gjatë gjithë vitit.

Koncepti i baterisë është i thjeshtë  energjia elektrike e prodhuar nga burimet e ripërtërishme të energjisë shndërrohet në nxehtësi, e cila drejtohet në një enë me 100 tonë rërë. Me këtë rast, rëra nxehet deri në 500 gradë Celsius.

Temperatura në rërë mund të mbahet me muaj të tërë, ndërsa gjatë muajve të dimrit mund të përdoret për ngrohjen e objekteve rezidenciale dhe komerciale. Përveç kësaj, kjo siguron nxehtësinë e nevojshme në disa procese prodhimi.

Bota aktualisht mbështetet në lëndët djegëse fosile dhe shumica e baterive janë bërë nga litiumi, i cili është një burim i shtrenjtë dhe i pakët. Shfrytëzimi i tij sjell pasoja negative për mjedisin.

/businessmag.al