Instituti i Shëndetit Publik: Këshilla për t’u mbrojtur nga koronavirusi

39

Mënyra më e mirë për t’u mbrojtur nga koronavirusi është duke u kujdesur për higjienën personale. Instituti i Shëndeti Publik shpjegon se koronavirusi nuk është në gjendje të mbijetojë në sipërfaqe për një kohë të gjatë.

Për rregullat e dezinfektimit/ larjen e duarve, dhe sa kohë mbijeton koronavirusi i ri në sipërfaqe dhe a është e sigurt marrja e pakove nga Kina ose vendet e tjera ku është identifikuar virusi, Instituti i Shëndetit Publik jep këto këshilla:

Cilat janë rregullat për dezinfektimin/larjen e duarve?

Larja e duarve dhe dezinfektimi janë çelësi për parandalimin e infeksionit. Duhet të lani duart shpesh dhe tërësisht me spun dhe ujë për të paktën 20 sekonda. Nëse sapuni dhe uji nuk janë të disponueshme, mund të përdoret gjithashtu një solucion me bazë alkoli(përqendrimi i alkolit të paktën 60%).

Sa kohë mbijeton Koronavirusi i ri në sipërfaqe?

Informacionet paraprake tregojnë se koronavirusi mund të mbijetojë disa orë, edhe pse është ende në studim. Përdorimi i dezinfektuesve të thjeshtë është në gjendje të vrasë virusin duke frenuar aftësinë e tij për të infektuar njerëzit, për shembull dezinfektuesit që përmbajnë 75% alkol (metanol) ose 1% me bazë klori (zbardhues).

A është e sigurt marrja e pakove nga Kina ose vendet e tjera ku është identifikuar virusi?

PO, është e sigurt. OBSH deklaron se njerëzit që marrin pako nuk rrezikojnë të bien në kontakt me Koronavirusin e ri, sepse ai nuk është në gjendje të mbijetojë në sipërfaqe për një kohë të gjatë.