Qendra e Kontrollit Teknik e DRSHTRR Sarandë ndryshon komplet pamje, shihni FOTOT

10

Qendra e Kontrollit Teknik e DRSHTRR Sarandë ka tashmë kushte optimale pune e shërbimi, pas ndërhyrjes tërësore rikualifikuese, brenda dhe jashtë, me standarde bashkëkohore për punonjësit dhe qytetarët e jugut.

Investimi po kryhet me vetëfinancim të DPSHTRR-së, si pjesë e paketës së ndërhyrjes transformuese të Shërbimeve të Transportit Rrugor anembanë vendit.

Sipas DPSHTRR-së, ndërhyrja përfshin godinën dhe hapësirën përreth, ambientet sanitare e rigjeneruese, arkivën e sportelet.

“Ndërhyrja përfshin mobilimin e ri, sistemet e sigurisë e të antizjarrit, ventilimin dhe ndriçimin, brandimin dhe sinjalistikën orientuese, sheshin funksional që përfshin dhe minipoligon testimi praktike, parkimet e reja dhe çlirimin e oborrit nga zaptimet, rrethim e gjelbërim, termoizolimin e pajisjet e reja, rrjetin për monitorim e komunikim informatik”, thuhet në njoftimin e DPSHTRR-së.