Smartfon transparent, Sony depoziton patentën

106

Sony ka depozituar një patentë për një smartfon transparent. Ideja është që të përdorim ekranin e dyfishtë, një para dhe një pas, dhe të zbatojë një teknologji të refraksionit të dritës që mundëson simulimin e transparencës, që do të ishte e rregullueshme dhe gjithashtu plotësisht e çaktivizuar.

Në mesin e dy ekraneve do të jetë hapësira për strehimin e komponentëve të brendshëm të pajisjes. Patenta është depozituar nga Sony në Spring dhe publikuar nga Organizata Botërore e Pronësisë Intelektuale (WIPO) më 22 nëntor.