Deri në fund të 2019, 83 mijë të punësuar më shumë në biznesin e vogël

7
Në fund të vitit 2019 figurojnë 83 mijë të punësuar më shumë në biznesin e vogël krahasuar me vitin 2013, ose 160% më shumë të punësuar.
Sipas të dhënave nga regjistrat e llogarive të shtetit që dëshmojnë rritjen e punësimit në biznesin e vogël.
Në vitin 2013 figurojnë 52 mijë të punësuar në biznesin e vogël, ndërsa në vitin 2019 janë regjistruar 135 mijë të punësuar. Shih Grafikun: