HARTA/ Cilat janë vendet europiane me më shumë hekurudha?

30

Dendësia e lartë në rajonet e kryeqytetit mund të pasqyrojë, midis faktorëve të tjerë, zonën relativisht të vogël të mbuluar nga shumica e rajoneve të kryeqytetit dhe dendësinë e tyre të lartë të popullsisë, si dhe praninë e terminaleve / stacioneve kryesore nga të cilat linjat hekurudhore priren të rrezatojnë jashtë.

Shpërndarja rajonale e infrastrukturës hekurudhore drejtohet gjithashtu nga zhvillimet specifike historike rajonale, karakteristikat e tyre gjeografike si dhe prania e aktiviteteve ekonomike të tilla si industritë e rënda ose infrastruktura e portit detar. Hamburgu dhe Bremeni janë dy rajone më të vogla ku linjat e gjera të transportit nga dhe nga portet detare kontribuojnë në dendësinë e lartë të linjave hekurudhore.

Linjat hekurudhore të transportit të mallrave gjithashtu luajnë një rol udhëheqës në disa rajone ku industritë e qymyrit dhe çelikut mbeten të rëndësishme, të tilla si rajoni Saarland në Gjermaninë perëndimore (134 km për 1 000 km2) dhe Śląskie në Poloninë jugore (156 km për 1 000 km2).