Matrikullim dhe vaksinim falas për të gjitha fermat blegtorale

173

Reforma në shërbimin veterinar shqiptar synon forcimin e kontrollit dhe garantimin e sigurisë ushqimore në tregjet e vendet për sektorin blegtoral.

Vitin që vjen pritet të punësohen 300 veterinerë të rinj me shtrirje në të gjithë vendin, me qëllim forcimin e kontrollit në fermat blegtorale.

Në kuadër të sigurisë ushqimore pritet të garantohet matrikullimi dhe vaksinimi falas i kafshëve bujqësore, duke ulur koston në fermat blegtorale dhe siguruar mish dhe qumësht konform standardeve ushqimore.