Me 20 qershor të vitit 2003 themelohet Fondacioni Wikimedia

196

Me 20 qershor të vitit 2003 themelohet Fondacioni Wikimedia. Fondacioni Wikimedia është një organizatë amerikane jo-fitimprurëse dhe bamirësie me seli në San Francisko, Kaliforni. Ajo është e njohur kryesisht për pjesmarrjen në lëvizjen Wikimedia. Ajo zotëron domainet kryesore, si dhe mban faqet si Wikipedia. Fondacioni u themelua nga Jimmy Wales si një mënyrë për të financuar Wikipedia dhe projektet e saj si-motra me mjete jo-fitimprurëse. Që nga 2015, fondacioni punëson mbi 280 njerëz, me të ardhura vjetore më të madhe se US $ 75 milionë euro.

image2