Vlorë, restaurohet vija bregdetare

267

Vija Bregdetare që do të hapë një epokë të re për turizmin e për ekonominë e Vlorës; zgjerimi i Portit; dy rrugët kryesore me rëndësi të posaçme për lëvizshmërinë në qytet si edhe një sërë projektesh që janë në start, Vlora po rilind me një përpjekje të madhe pas një epoke rraskapitëse pa asnjë mbështetje nga qeveria në Tiranë.

1 5 2 8 3 4 6