Bovilla do të zgjerohet; rritet me 13 herë furnizimi me ujë

405

Ujësjellësi i Tiranës do të zgjerojë impiantin e Bovillës falë një kredie dhënë nga  Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim në vlerën 30 milionë euro.

15 milionë euro do të përdoren pikërisht për rritjen  e kapacitetit të përpunimit të ujit që vjen nga Liqeni i i Bovillës, pasi aktualisht filtrohet vetëm gjysma.

Zgjerimi i impiantit të Bovillës do të zgjidhë furnizimin me ujë të pijshëm të banorëve në zonën e Yzberishit,  të cilët deri më tani përdorin ujë pusi.

Paralelisht  do të bëhet edhe ndërtimi i linjës së transmetimit  nga ujëmbledhësi në impiantin e Bovillës.

Faza e parë e projektit pritet të përfundojë brenda dy viteve.

Burimi: Top Channel