Qendra e re e Traumës dhe Krizës

7

Qendra e re e Traumës dhe Krizës sapo mirëpriti rreth 15 persona që punojnë në 5 qendra të ndryshme komunitare & rezidenciale, për një kohë trajnimi mbi kujdesin e informuar ndaj traumës. Kujdesi holistik është përjetuar nga pjesëmarrësit dhe është promovuar për fëmijët të cilëve u shërbejmë.

https://www.facebook.com/FondaAloMik