INSTAT: 9.5 milionë shtetas të huaj hynë në vend në 11 muaj

0

Shqipëria po përjeton në 2023-n vitin më të mirë historik sa i përket turizmit.

Për 11-mujorin, sipas të dhënave të INSTAT, në vend kanë hyrë 9.5 milionë shtetas të huaj, me një rritje prej 33.2% në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Sipas INSTAT, hyrjet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj në territorin shqiptar, në muajin nëntor 2023, janë 1.099.343.

Ky tregues rezulton me një rritje 35,9 %, krahasuar me nëntor 2022. Daljet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj nga territori i Shqipërisë, gjatë muajit nëntor 2023, janë 1.074.479, duke shënuar një rritje me 28,2 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Në nëntor 2023, numri i shtetasve shqiptarë që kanë hyrë në territorin shqiptar është 552.122.

Ky numër është rritur me 22,6 %, krahasuar me nëntorin 2022. Numri i shtetasve të huaj që kanë hyrë në territorin shqiptar është 547.221. Ky numër është rritur me 52,7 %, krahasuar me nëntorin 2023. Gjatë njëmbëdhjetëmujorit 2023, numri i shtetasve të huaj që kanë hyrë në territorin shqiptar është 9.533.501.

Ky numër është rritur me 33,3 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2022. Daljet e shtetasve shqiptarë nga territori i Shqipërisë, gjatë muajit nëntor 2023 janë 554.656. Krahasuar me nëntorin 2022, ky tregues është rritur me 19,8 %.

Daljet e shtetasve të huaj nga territori i Shqipërisë gjatë muajit nëntor 2023, janë 519.823. Krahasuar me nëntorin 2022, ky tregues është rritur me 38,6 %. Numri i shtetasve shqiptarë të dalë nga territori i Shqipërisë gjatë njëmbëdhjetëmujorit 2023, është 6.303.647, duke u rritur me 20,1 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Në nëntor 2023 rajoni me numrin më të lartë të hyrjeve të shtetasve të huaj në Shqipëri është rajoni i Evropës me 525.182 shtetas pasuar nga Amerika dhe Azia Lindore /Paqësori, përkatësisht me 14.100 dhe 3.577 shtetas. Në nëntor 2023, krahasuar me nëntorin 2022, hyrjet e shtetasve të huaj shënojnë: rritje, për qëllime personale me 52,5 %; rritje, për qëllime pushime,vizitë tek të afërm. etj. me 53,9 %; rritje, për biznes dhe qëllime profesionale me 62,0 %

/ata.gov.org