Liqeni i Ohrit, pasuri e UNESCO-s, dosja dorëzohet në 2017-n

258

1

Shqipëria është duke lobuar fort për ta bërë edhe pjesën e saj të Liqenit të Ohrit pjesë të trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Dosja ndërkufitare e kandidimit do të finalizohet brenda muajit të parë të vitit 2017 për t’u dorëzuar zyrtarisht më pas në muajin mars. Në lidhje me këtë projekt po punohet edhe me palën maqedonase.

Në fund të majit të këtij viti, Këshilli Kombëtar i Restaurimeve miratoi propozimin për përcaktimin e kufijve të zgjerimit të mundshëm të pasurisë ndërkufitare të Trashëgimisë Botërore të Liqenit të Ohrit dhe zonës së saj. Bazuar në rezultatet që grumbulluan nga një sërë institucionesh të huaja dhe vendase zonat për të cilat do të përgatitet edhe dosja janë: vija e bregut të liqenit, veçoritë e peizazhit të gadishullit të Linit dhe vetë fshatin, zonat kritike për integritetin skenik të liqenit (Driloni, peizazhi i bregut në veri të Linit) si dhe zonat ku janë identifikuar vendbanimet palafite. Ky është një i rëndësishëm për përgatitjen e dosjes nominale për të zgjeruar pasurinë e Trashëgimisë Botërore të Rajonit të Liqenit të Ohrit me pjesën shqiptare.

Nëse kjo zonë miratohet për t’u futur nën ëadrën e UNESCO-s, atëherë Shqipëria do të numërojë katër destinacione, përfshirë këtu Butrintin (1992), Gjirokastrën (2005) dhe Beratin (2008). Si trashëgimi btorërore e mbrojtur është edhe Isopolifonia (2005).

Në listë pritjeje për në UNESCO-s kanë qenë edhe Amfiteatri i Durrësit (1996), si dhe varret mbretërore në Selcë (1996).

Burimi: Revista Monitor

Liqeni i Ohrit, pasuri e UNESCO-s, dosja dorëzohet në 2017-n