113 vjet më parë botohej në Sofje gazeta “Liri e Shqipërisë”

1

Si sot, më 10 mars 1911, u botua në Sofje gazeta “Liri e Shqipërisë”.

Kjo gazetë ishte një e përjavshme me karakter politik, shoqëror dhe kulturor.

Gazeta u drejtua nga botuesi Kristo Luarasi. Ai trajtoi me interes të veçantë lëvizjen patriotike dhe çlirimtare në Shqipëri dhe kolonitë e mërgimtarëve shqiptarë gjatë viteve 1911-1912, duke dhënë një kontribut të madh në jehonën e çështjes shqiptare në arenën ndërkombëtare dhe ndërgjegjësimin e opinionit publik.

Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave sjell bashkëlidhur, publikimin e Luigj Gurakuqit në faqet e gazetës “Liri e Shqipërisë”.

/ata.gov.al