Disa këshilla për të gjetur një punë që ju dhuron kënaqësi

59

Për të gjetur një punë që ndikon pozitivisht në shëndetin tuaj, lumturinë dhe mirëqenien e përgjithshme, përpiquni të ndiqni këto kapa:

-Krijoni një vizion se si do të ishte puna që do t’ju jepte kënaqësi

-Merrni pjesë në trajnime që do t’ju ndihmonin t’u afroheshit objektivave tuaj – dhe ndiqini ato.

-Shihni për mundësi që të nisni një punë të dytë ose diçka që do t’ju sjellë kënaqësi.
Mendoni për diçka që mund ta bëni ekstra në punën tuaj aktuale që mund t’ju sjellë gëzim.

-Dilni nga rutina juaj dhe një herë në muaj merrni pjesë në konferenca, workshop-e apo aktivitete të tjera që t’u tregojë njerëzve se çfarë lloj pune po kërkoni? Ku i duhet? Mund të jeni personi për të cilin ka nevojë dikush…

-Takoni gjatë javës persona të rrjetit tuaj profesional dhe bëjuni të ditur se po mendoni të ndryshoni punë. Pyetini ata nëse janë në dijeni të mundësive që përkojnë me vizionin tuaj apo nëse mund t’ju vënë në kontakt me njerëzit e duhur.