Parku Divjakë-Karavasta, tërheq turistët e vëzhgimit

494

Parku Kombëtar Divjakë-Karavasta po tërheq çdo ditë e më shumë turistët e vëzhgimit.

Ky park është një zonë e mbrojtur që përbëhet nga ekosisteme komplekse, shumë të pasura në biodiversitet dhe burime natyrore.

Në këtë galeri fotosh pasyqrohet vetëm në pjesë nga fauna e pasur e këtij ekosistemi.

Parku është shpallur si zonë e mbrojtur natyrore për shpendët e ujit, si ligatinë me rëndësi ndërkombëtare sipas Konventës së Ramsarit, që nga viti 1995.

Parku Kombëtar Divjakë-Karavasta gjendet 90 km nga kryeqyteti i Tiranës, 60 km nga Durrësi qyteti-port më i madh, dhe 80 km nga Aeroporti Ndërkombëtar i vetëm në Shqipëri.