Shkodër, ndërhyrje restauruese në shtëpinë e Pashko Vasës

235

Pasuritë kulturore në të gjithë Shqipërinë vëzhgohen dhe mirëmbahen në mënyrë sistematike nga specialistët e Drejtorive Rajonale të Trashëgimisë Kulturore.

DRTK Shkodër po kujdeset për kryerjen e ndërhyrjeve restauruese në banesën atdhetarit Pashko Vasa, monument kulture i kategorisë së I-rë, si dhe një ndër objektet më me vlerë të qytetit të Shkodrës.