Divjakë, 50 familje në nevojë marrin ndihma

66

Rreth 50 familje në nevojë në Divjakë kanë marrë ndihma ushqimore nga Shoqata kombëtare në mbështetje të grupeve vulnerabël.

Këto ndihma u shpërndanë gjatë aktivitetit të organizuar në bashkëpunim me Bashkinë Divjakë në ambientet e Qendrës Kulturore të këtij qyteti.

Gjatë aktivitetit shoqata shpërndau certifikata nderi për disa nga bashkëpunëtorët.