Franca vendos mbishkrime në gjuhën shqipe në spitale

72

Franca padyshim se është njëri prej shteteve që respekton në masë të madhe komunitetet që jetojnë aty.

Rasti më i freskët është vendimi i spitaleve që të respektohen gjuhët e personave që jetojnë qytetet përkatëse.

Kësisoj, Parisi zyrtar ka marrë vendim që në mesin e shtatë gjuhëve të huaja të jetë edhe shqipja.

Në disa foto shihet se si spitali në Annecy ka vendosur mbishkrime në gjuhën shqipe.