Kërkesa për hulumtime në muze, tashmë përmes “e-Albania”

2
Platforma qeveritare “e-Albania” u vjen në ndihmë të gjithë qytetarëve apo bizneseve të interesuara, të cilat tashmë mund të dorëzojnë online kërkesën për hulumtim në muzetë e Shqipërisë.
Përmes një njoftimi për shtyp, e-Albania informon se dokumentet që ngarkohen nga aplikanti janë lista e objekteve muzeore ose dokumenteve arkivore; kopje e projektit apo dokumentacion që mbështet nismën e projektit; si dhe vërtetim nga institucioni.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit në e-Albania është 1 muaj.

Platforma “e-Albania” ofron 1227 shërbime elektronike për qytetarët shqiptarë.

Portali unik qeveritar shumëfunksional “e-Albania.al” administrohet dhe zhvillohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, shërben si një portë nëpërmjet së cilës çdo person i interesuar mund të marrë nëpërmjet internetit, shërbime elektronike të ofruara nga institucionet publike në Shqipëri.

Portali qeveritar “e-Albania” është i lidhur me Platformën Qeveritare të Ndërveprimit, e cila është arkitektura bazë mbi të cilën mundësohet ndërveprimi me sistemet elektronike të institucioneve publike.

/ata.gov.al