Lehtësira për qytetarët, pezullohen për 3 muaj kreditë në të gjitha bankat

81

Banka e Shqipërisë ka vendosur që të pezullohen pagesat e kredive për një periudhë tre mujore.

Vendimi është marrë për të evituar praninë e personave pranë sporteleve të bankave për të paguar kreditë, por edhe për të lehtësuar ata persona që gjatë kësaj kohe nuk janë në punë dhe mund të vendosen në pamundësi për të siguruar fonde për të paguar kreditë pranë bankave.