USAID do të mbështesë rritjen e biznesit në Shqipëri për Turizmin, Bujqësinë dhe Prodhimin

29

GrowBiz është një iniciativë e re fantastike, e cila është e përqendruar në nxitjen e rritjes së biznesit në Shqipëri dhe Maqedoninë e Veriut. Ky projekt zbatohet nga LinkAcross dhe është i bashkëfinancuar nga Projekti i USAID-it për Zhvillimin Ekonomik, Menaxhim dhe Rritjen e Sipërmarrjeve. Kjo iniciativë është veçanërisht në kohë duke pasur parasysh ndikimin ekonomik të pandemisë COVID-19. GrowBiz synon të ndihmojë turizmin, bujqësinë dhe bizneset prodhuese në Shqipëri dhe Maqedoninë e Veriut të rriten dhe të rrisin shitjet.

GrowBiz do të ofrojë një qasje të integruar dhe të personalizuar që fillon me trajnimin e orientuar drejt rritjes dhe përfundon me krijimin dhe përsosjen e një plani rritje të personalizuar, të gjitha me ndihmën e trajnerëve ekzekutiv të biznesit dhe ekspertëve rajonalë të industrisë. Bizneset do të përfitojnë mbi 22 orë trajnim thelbësor në menaxhimin strategjik, kërkimin e tregut, marketing dixhital, brandim, kënaqësinë e klientit dhe punonjësve, qëndrueshmëri mjedisore dhe përgjegjësi sociale. Këto trajnime do të plotësohen me mbi 20 orë coaching ekzekutiv, kokë më kokë, dhe këshillues me përvojë në biznes nga SH.B.A. dhe rajoni për të krijuar dhe filluar zbatimin e planit të rritjes së biznesit. Për më tepër, pjesëmarrësit do të përfitojnë rreth 8 orë shtesë të trajnim me zgjedhje, të përqendruara në çështje specifike për bujqësinë, turizmin dhe sektorët e prodhimtarisë së lehtë, si dhe  mbikëqyrje e personalizuar e marketingut dixhital dhe krijimin e një video promovuese.

GrowBiz është i hapur për bizneset e vogla ose të mesme (SME) të regjistruara në Shqipëri në sektorët e mëposhtëm: Bujqësi dhe Përpunim Bujqësor; Eko Turizëm, Turizmi i Aventurës dhe ai Rural; Prodhimi i veshjeve dhe tekstileve; dhe Përpunimi i drurit.

Për më shumë informacion dhe për t’u regjistruar në këtë program unik dhe inovativ vizitoni https://www.facebook.com/LinkAcrossAlbania. Afati i fundit i aplikimit është data 9 tetor 2020 dhe numri i pjesëmarrësve është i kufizuar.