Një libër, një laps, një fëmijë dhe një mësues mund të ndryshojnë botën

19

Mësuesit kanë detyrën fisnike të frymëzojnë nxënësit e tyre.

Ja disa thënie frymëzuese që e ngrejnë lart figurën e mësuesit, për t’u lexuar edhe nga prindërit dhe fëmijët, që ta vlerësojnë edhe më shumë.

“Ata që dinë diçka, e bëjnë. Ata që kuptojnë, “japin mësim”. – Aristoteli

“Një libër, një laps, një fëmi dhe një mësues mund të ndryshojnë botën”. – Malala Yousafzai

“Mësoni fëmijët që të mos mësoni të rriturit” – Abraham Linkoln

“Edukimi është pashaporta për të ardhmen, e tashmja u përket mësuesve që po e pregatisin sot” – Malcom X

“Një mësues ndikon në çdo kohë, ai nuk mund ta thotë kur mbaron influenca e tij.” – Henry Adams

“Detyra e një mësuesi modern nuk është të presë xhunglën, por të ujisë shkretëtirën” – C.S, Lewis

“Kuptimi i jetës është të gjesh dhuntinë tënde, qëllimi i jetës është ta ndash atë me të tjerët”. – Pablo Picasso

“Pasi të mësoni vetë ju do të jepni mësim, dhe pasi të jepni mësim ju do të mësoni akoma më shumë” – Phil Cholins

“Fëmijëve mund t’u thuash çfarë të mesojnë, por jo si të mendojnë – Margaret Mead”