AZHBR: IPARD mbështet zgjerimin e investimeve në fermat blegtorale

1
Në Mjedë të Vaut të Dejës, ferma blegtorale e Hysni Brahimit, është një nga shumë sipërmarrjet e mbështetura nga programi IPARD II, për investime bashkëkohore në rritjen e prodhimit me standarde të cilësisë së lartë.
Prej disa vitesh pune në blegori, Hysniu kërkonte të zgjeronte aktivitetin e tij duke synuar rritjen e krerëve për prodhimin e qumështit.
Ne sajë të këtij financimi, ai ndërtoi një stallë për mbarështimin e gjedhëve me kapacitet 100 krerë, siguroi pajisjet e duhura të stallës, si edhe ambientet për depozitën e barit dhe mbetjeve.
Investimet në asetet fizike të fermave bujqësore janë një domosdoshmëri për zhvillimin e mëtejshëm të sektorit, standardet në prodhim dhe plotësimin e nevojave të konsumatorëve.
/ata.gov.al