Bashkia e Tiranës, kontratë për fuqizimin e pozicionit të gruas në punë

354

un-women-logoNënshkruhet paketa me 7 parimet globale të fuqizimit të gruas në biznes dhe në karrierë. Për herë të parë 11 kompani angazhohen zyrtarisht për fuqizimin e gruas në vendin e punës.

Në ceremoninë e nëshkrimit të parimeve të organizuar nga ana e bashkisë së Tiranës dhe me mbështetjen e UN Women morën pjesë edhe drejtorët e ekzekutivë të kompanive që nënshkruan marrëveshjen.

Parimet e fuqizimit të grave përfaqësojnë shtatë hapa sesi mund të kryhet fuqizimi i grave ne vendin e punës, treg, ekonomi, dhe komunitet. Ato kanë të bëjnë me promovimin e barazisë gjinore në punë, mosdriskiminimin, shance të barabarta dhe trajnime për të gjitha gratë, shëndet dhe siguri në punë.

Burimi: Shqiptarja.com