Drejt përfundimit rruga në qendrën historike të Vlorës

40

Drejt përfundimit ‘shtylla kurrizore’ e qendrës historike të Vlorës, rruga “Justin Godart”.

Mbarojnë kolektorët e kanalizimeve të thella të ujrave të bardha që vinin nga kodrat si dhe rrjetet e ujrave të zeza, kabllimet dhe tubacionet e ujësjellësit.

Fillon njëkohësisht edhe procesi i shtrimit me gurë i shesheve këmbësore dhe shëtitoreve karakteristike.