Hapen 185 kuota specializimesh për Mjekësinë

296

Të paktën 279 persona të diplomuar në mjekësi konkurrojnë për 185 kuota për specializimet e hapura për këtë vit. 19 komisionë të përbëra nga 6 anëtarë kanë intervistuar aplikuesit.

Më datën 20 shkurt, aplikantet do t’i nënshtrohen provimit në Agjencinë Kombëtare të Provimeve.